Conrad Siedikom

Forside om familien Siticum

Conrad Siedikom Født ca 1750 - 60

Johann Siedikom Født ca 1780 - 90

Ewald Siedikom 1813 - 1873

Catharine Siticum 1860 - 1917

Eleonore Siticum 1892 - 1930

Ruth Albertsen  1920 - 1999

Lilly Siticum   Født 1924

Marianne Siticum  Født 1958

Sejr Siticum   Født 1987

Robert Siticum
Født 1990.
Skiftede navn til Reimers i 2009

Signe Siticum Født 1992

Kontakt

Conrad er den ældste Siticum man kender navnet på. Han blev født ca 1750 - 1760.
Efter sigende skulle hans forhistorie være følgende:
Han og hans familie var jøder. Sammen med sine forældre og sin bror flygtede han på grund af jødeforfølgelser i Rusland fra byen Sitikow til Tyskland. Conrad og hans bror var på det tidspunkt 14 - 15 år. Forældrene efterlod børnene på en gård hos nogle bekendtes venner hvor børnene kunne blive. Senere kom de dog til en gård i landsbyen Leck i Nordtyskland. Hvad der skete med forældrene vides ikke.
Senere flytte Conrad til byen Goslar i Nordtyskland hvor han arbejdede som daglejer.
Han fik en søn: Johann Siedikom.
Conrads efternavn stavedes også Siedicum
og hans forældres efternavn Sidiecum.

Næste.