Eleonore Eline Siticum

Forside om familien Siticum

Conrad Siedikom Født ca 1750 - 60

Johann Siedikom Født ca 1780 - 90

Ewald Siedikom 1813 - 1873

Catharine Siticum 1860 - 1917

Eleonore Siticum 1892 - 1930

Ruth Albertsen  1920 - 1999

Lilly Siticum   Født 1924

Marianne Siticum  Født 1958

Sejr Siticum   Født 1987

Robert Siticum
Født 1990.
Skiftede navn til Reimers i 2009

Signe Siticum Født 1992

Kontakt

Eleonore Eline blev født 1892 som uægte barn i Winterbeck i Nordtyskland af Heinrich Friedrich Wilhelm Rostock og Catharine Siticum. Heinrich var gift og Catharine tog til Winterbeck for at føde.
Eleonore Eline kom dog med tilbage til moderens systue i Flensburg hvor hun hurtigt blev kundernes kæledægge. Hun holdt meget af sin mor og led tilsyneladende ikke under at være uægte barn. Hun blev uddannet syerske hos sin mor. Eleonore Eline kom på kunsthåndværkerskole i Kiel hvor hun var eneste kvinde blandt alle mændene. Hun lavede siden forskelligt kunsthåndværk bl.a. arbejder i tin og billedtæpper.
Da hendes mor døde i 1917 arvede hun moderens systue og 2 huse i Flensburg. Hun var selv uddannet syerske. Eleonore Eline boede dog det meste af tiden hos forskellige velhavende bønder ca. 2 - 3 uger hvert sted mens hun fornyede deres garderobe. Hun var ventet med længsel på gårdene på grund af sin charme og livlighed. Hun blev forkælet hvor hun boede og blev hurtigt midtpunkt i familierne. Hun sang godt med en stor og fyldig stemme og hun spillede på forskellige strengeinstrumenter. Hun var levende, livsglad og intelligent.
Til daglig blev hun i øvrigt kaldt for Lilly.


Eleonore Eline som ung.

En dag skulle Eleonore Eline ud for at hente sin søster der tjente hos en kunstmaler og enkemand med 6 børn. Både hans kone og ældste datter var døde af tuberkulose.
Det blev kærlighed ved første blik. Siden giftede Eleonore Eline sig med ham (Andreas Marius Valdemar Albertsen) i 1918 og betalte arven ud til hans børn.
Marius var født i 1868 i Middelfart.
De fik sammen 5 børn: Ruth, Lilly, der døde som 2-årig, Lilly Katharina, Vera og Liss.


Krave broderet af Eleonore.
Den er muligvis fra 1920´erne. Eleonore har selv brugt den. Siden har hendes datter Ruth brugt den. Ruth har lavet et maleri af en dukke med kraven på.

De interesserede sig begge for musik, litteratur og natur. Eleonore Eline skrev i mange år digte. Bitter over at have mistet Lilly meldte Eleonore sig ud af folkekirken. Senere meldte hun sig dog ind igen, og indtil sin død opdrog hun børnene i den kristne tro.


Eleonore Eline og Valdemar som nygifte.

Under inflationen i 1923 mistede Eleonore og Valdemar som så mange andre deres formue og flyttede på landet lidt udenfor Flensburg.
I restaurenten Gnomenkeller i Flensburg er endnu i dag bevaret malerier og dekorationer som Valdemar sandsynligvis har malet. Flere steder i restauranten har han desuden malet digte, som Eleonore efter sigende skulle have skrevet.


Her ses et vers som Eleonore sandsynligvis har skrevet til et af Valdemars vægmalerier i Gnomenkeller i Flensburg.

Utydeligt vers som Eleonore også skulle have skrevet. Malet af Valdemar i Gnomenkeller i Flensburg. Desværre er billedet mørknet så meget gennem årene, at det  stort set er ulæseligt.
Gnomenkeller i Flensburg.

  I 1928 kunne familien ikke mere leve af Valdemars maleri og de flyttede nord for grænsen til Esbjerg til en lille taglejlighed.
Eleonore faldt aldrig til i Esbjerg og mindedes de dejlige år i Flensborg resten af livet. Hun skrev flere digte til minde om dejlige Flensborg. Se et af dem her.


Eleonore Eline.

Valdemar havde fået en større opgave hvor han skulle dekorere en sommervilla på Fanø for en velhavende eksportør af gods til England.
Eleonore Eline vænnede sig hverken til at være fattig eller til at bo i Danmark og sad af og til og græd i køkkenet over sin egen skæbne.
9 måneder efter hun fødte det sidste barn, Liss, døde hun i 1930, 38 år gammel af leukemi.
Valdemar sad alene tilbage med 3 børn. Den nyfødte Liss (der egentligt blev døbt Alma Viola) blev adopteret af deres veninde overjordemoderen som forløste Liss. Liss voksede op hos vognmand Larsen i Troldhede og Grindsted.
Kort tid efter Eleonore Eline var død flyttede Valdemar til sin barndomsby Kolding. I 1936 flyttede familien til Egernsund. Fra 1936 til 1940 boede de i stueetagen i sydsiden af Matthias Møllers Gæstgivergård lige vest for skolen på Sundgade. Fra 1940 til 1946 boede de i et højt hus lige øst for Matzens Teglværk på Havnevej i stueetagen til højre når man kom fra Egernsund. Huset er revet ned nu.
1946 flyttede Valdemar til sin datter Ruth i Østerby på Læsø hvor han boede til sin død som 86-årig i 1954. Et års tid omkring 1950 boede han dog hos sin datter Lilly Katharina i Silkeborg.
På vej hjem med en sæk korn til alle ænderne på gården fik han et hjerteanfald. Inden han døde nåede det meste af familien at rejse til Læsø og tage afsked med ham.


Valdemar Albertsen som ældre.


Et typisk billede malt af Valdemar Albertsen.
Billedet tilhører Marianne Siticum.
Valdemar Albertsen og hans malerier

Næste.

til top